tillit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse havhestene er tillitsfulle fugler. De holder til ute på det åpne havet, men iblant ser vi dem nær land også som her på Kjønnvikgrunnen en snau kilometer utenfor Revhammeren hvor det er en kjent fiskeplass. Med litt lever kan de så og si spise fra hånden tett ved båten. Artig fuggel som holder kjeft i motsetning til terrorfuglen fiskemåse som heldigvis nå er dradd lengre syd.
( 16.10)