anne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Gunn Skomsøy i Brunsvika tar seg skikkelig av svanene som holder til her. Hver dag får de brød, og de er blitt svært tillitsfulle. Også de som var her i fjor ble tatt vare på. Ferskvann finner de i små bekker som renner ut i bukta, og der er de ofte og drikker. Kanskje det er de samme som er kommet tilbake ? (15.10)