bader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Vikan har Shell sponset både det ene og det andre på badeplassen. Her har de bygget toalett i forbindelse med pumpestasjonen, og en kontainer er satt opp for å kaste ilanddrevet tang og annet i. I  Brunsvika er det ikke noe toalett på badeplassen, noe som kan være på sin plass i framtiden. Dette skulle vel også ha vært her med de mange som bruker stranden på sommeren. Det er noe å ta fatt i. ( 3.10)