pullert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her i Brunsvika er det mange fortøyningsringer for jekter og skip som var innom og leverte fisk på 18-og 1900 tallet. Alt i alt er det  6 ringer i selve vika, samt 3 inne på vika på Meldalsholmen som er igjen. Noen er blitt brutt ned av tidens tann etter hvert, men denne på bildet bak det store sjøhuset i Brunsvikveien, er i veldig god stand. De skulle vel ha vært konservert med tiden for at de ikke skal forvinne for godt. Det er jo en viktig del av vikas fiskerihistorie, noe som er hovedgrunnen til at folk bosatte seg her ute ved havet på 1800 tallet. (3.10)