garhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det såkalte Garberg-huset i Vågen pusses opp og utbygges for tiden. Her er siste året bygd på bad og annet, samt at det nå anlegges uteplass med en større veranda på dette legendariske gamle huset. Huset sies er bygd av materialer fra en havarert skute på Nordmørskysten, så lesere som har opplysninger om dette kan gjerne ta kontakt. (3.10)