kfk20banen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har lest at det verserer planer om at det verserer planer om å bygge boliger på Gressbanen ute i Brunsvika. Vi leste dette i Tidens Krav for en tid siden. Dette blir jo et spennende prosjekt hvis banen blir ombygd til dette. Litt vedmodig i grunn; Gressbanen hører med til identiteten til områdene her, men boligbygging er etter det vi forstår veldig populært for tiden. Bildet er tatt for noen år siden da banen fikk nytt dekke.(3.10)