88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upåklagelig utsikt mot Brunsvika fra den gamle Wassermann stillingen på Klubba. Mange tror at denne bunkeren var en kanonstilling, men den var faktisk oppført i forbindelse med tyskernes elektroniske invasjonsforsvar av Atlanterhavsveggen .I brønnen på toppen av bunkeren sto dreieskiva til den rektangulære radarmasten som var mellom 40 og 50 meter høy. Denne radartypen fant rekkevidde og retning til luft- og sjømål opptil 300 kilometer unna. Andre radarenheter målte vinkelen til målet og en kunne dermed beregneskytedata til de tallrike luftforsvarsstillingene i Kristiansund når (fienden) nærmet seg. Radarmastens enorme størrelse skyldtes at datidens radarutstyr opererte på frekvenser ned mot 120MHz (senere oppgraderinger opererte på 250MHz). Siden radiobølgenes bølgelengde på 120MHz er hele 2.5meter, måtte det store dimensjoner til for å konstruere retningsbestemte antenner som er nødvendige i radarinstallasjoner. Mot slutten av krigen hadde denne typen radar sendereffekter opp mot 1MegaWatt (1.000.000 Watt). Dette tilvarer nesten 17-tusen 60-Wattspærer...
Kommunen har nylig gjort en kjempeinnsats med å renske bort torv og kratt fra den gamle stien og muringstrappa helt opp til stillingen.

 Tekst / foto: Frank Karlsen