765
Av :Roger Naas.

 

  • Vår redaktør Bjørn Ove sitter på utrolige mengder informasjon om krigstiden. På bildet har han funnet frem det tyske festningskartet over marinebatteriet i Karihola, et lokalhistorisk dokument som er helt unikt. Her er alle tyskernes bygninger, fra utedo til større bunkere sirlig inntegnet med den største presisjon. Til og med felttelefonledning-traseene er avmerket. Til sammen er det 172 forskjellige bygningstekniske tegninger er kartlagt ved batteriet på dette kartverket. For øyeblikket holder han på med å legge inn dokumentasjonen på Power-Point, og kan etter hvert vise fram en helt fantastisk unik framstilling av krigstiden, ikke minst ved et omfattende billedmateriale han har skaffet til veie fra tyske soldater og andre arkiv samt bytteforbindelser i Europa. Dessuten holder han på med en større artikkel om de tyske M 19 bombekastermaskinene i Kristiansund, og er på sporet av enda en bunker under byens gater etter tyskerne.
  • 456
    Denne maskingeværstillingen nr 147 ved KFKs treningsbane er selvfølgelig med i de tyske opptegninger ved Karihola-batteriet. 

 

457
Her er tegning av forsvarstilling 147 i Karihola Batterie. Den hadde overdekt skytestilling (feltmãssig) med tømmer og jord. Dessuten var det dekningsrom og en åpen stilling mot øst. Hele Karihola var full av slike MG stillinger. God oversikt var det den gangen over jordene ,da området ikke var bebygd i det hele tatt.