kri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Steinar Melby)

Det går rykter på byen om at Krifast er nedbetalt og at tiden og beløpene som nå
strømmer inne er en oppmyking for å forlenge bomstasjonen til å forskuddsbetale
tunnel gjennom Gjemnesfjellet og veien mot Sunndal, eller den berømmelige RV 70 .
Utsagnene skal være kommet fra en person som har tilgang til de innerste gemakker i
Romsdals hovedstad. BN fikk servert historien av en forretningsdrivende lørdag . Noen
andre som kan undersøke dette? Vi måtte bare ta det med på siden vår. Ta
kontakt hvis noen har tips. (Foto: Steinar Melby)

 

Siste: Etter undersøkelser BN har gjort 4.september, er det uriktig at Krifast er
nedbetalt. I utgangen av 2005 viser regnskapet til Fastlandsfinans A/S av det
gjenstår i overkant av 188 millioner før alt er nedbetalt. Budsjetteringen er at det
kommer inn 80 millioner pr.år som trafikkantene legger igjen. Dette opplyses fra
nyhetsredaksjonen i Tidens Krav, noe som får alle og enhver ned på jorda igjen.