oistein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra før er det kjent av alt av biler, bandemaskiner og mye annet industriavfall er hivd på sjøen utenfor industribygget i Storskarven-området. Øysten Blåsvær som skal bygge på verkstedet litt, fant også biler og annet i massene ved husveggen også. Vanlig masse blir kjørt bort, men entreprenøren ville ikke ta med seg biler og annet . -Jeg fikk et problem her etter rotet,- sier han litt oppgitt til BN. ( 21.12)