00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter at vi skrev om matavfallet ved pumpestasjonen i Karihola ,har vi hørt med renholdsverket om levering av ekstra avfall en og annen gang når grådunken blir for liten. Terje  Sund (bildet) på vekta sier at dette ikke er noe problem, det er bare å henvende seg dit. Også Pål Harstad på teknisk etat sier at dette går bra, men gjentar dette seg, må husstanden vurdere å anskaffe større grådunk. Så det er altså ingen grunn til å kaste avfallet ute i Karihola.(13.12)