123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har vært Lucia-dag med julefrokost for barn og foreldre i Karihola barnehage. Dessverre kan vi ikke bringe foto fra tilstelningen, da det eksiterer fotoforbud inne i barnehagen, som det gjorde i 1940-1945 av andre grunner i Karihiola. Synd, mange har til BN reagert på dette. Det er vel på sin plass at barnehagen redegjør om denne kotymen. Vi stiller spalteplass til disposisjon. (13.12)

  • Etter samtale med barnehagen er dette løst uten at det skal gåes næemere inn på det.