aw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne plassen kommer rundkjøingen fra Averøytunnelen i løpet av 2008. Her har det vært hav før, og dette ganske langt ut i Dalabukta. Under grusplassen her er det sikkert et 9 meter tykt lag med søppel, bilvrak og alt annet skrot hivd mellom 1960 og 1980. Om det blir et problem her når svære vogntog begynner å kjøre jevnlig oppe på denne massen gjenstår å se. Vi håper at de som har prosjektert sambandet har vært oppmerksom på dette, og at alt går uten flere overraskelser. (7.12)