ved_e_nytt
Beboerne i Brekkaberget har kontaktet BN om søppelet som nå skal deponeres noen meter fra ballbingen i boligfeltet. De er bekymret for lukt og ødeleggelse av miljøet i og med det er bestemt at tonnevis av usortert avfall av alle sorter skal legges bak denne vollen midlertidig. Som kjent har tunnelarbeidet stoppet opp grunnet de svære mengdene som ble avduket i forbindelse med fjellarbeidet. Det er nå snakk om å kontakte miljøvernavdeling i fylkeskommunen og andre som kan gi informasjon og hjelp i dette problemet som nå bare har vokst. Det har vært møter med kommunen, og etter helga blir det satt i gang  andre ting etter det vi forstår. BN skal følge saken som nå er i emning  i området.( 11.11)

 

voll
Bak denne vollen skal svære mengder avfall fra 1970 og 1980 tallet lagres og dekkes til. Beboerene vil til bunns i denne saken som er temmelig nær uteområdene ved bebyggelsen.
bingen
Ballbingen og hele området her står på gammelt husholdningsavfall .Beboerne er bekymret for plager vedrørende deponering bak vollen. 
( Foto. Knut Remi Rindløkken)