mot20sor
Veiarbeidene på tunnel-tilførselsveiene og innslaget  ute ved Sveggsundveien - Øksenvågen er i rute. Mens de har vært stillstans i byen en tre ukers tid, ble vi overrasket hvor langt de har kommet på Averøysiden. Bildet er tatt mot sør, og vi ser at anleggsveien er kommet langt  innover bergene i retning Bremsnes.(8.11) mot20nord
Også nordover mot tunnelinnslaget i Øksenvågen er det god framdrift. Bildet er fra myrene mot nord i retning innslaget. Her en plass vil vel bomstasjonen ligge vil en gå ut ifra. vest
Det blir fin utsikt fra deler av veien utover Sveggvika mot Hestskjær fyr når anlegget er ferdig i oktober 2008. Du verden så kjekt det skal bli å være uavhengig av ferge. Dette er et framskritt for distriktet vårt minst på høyde med Krifast.