mat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her serveres måsen kloakk søndag i regnværet. Grunnet mye regn blir det naturlig nok overløp i kloakkpumpestasjonen og overløpsanlegget oppe i vika . Mås-maten serveres  foran en av Kristiansunds fineste arketoniske perler her i Brunsvika.