hage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter det BN har fått vite, er det to hus i området som ikke er innløst i forbindelse med tunnelen. Det ene er den røde delen (Dyrnes-delen) i bildet til venstre , og det andre den gule Kulø-gården. Huset bak, KBBLs Dalaveien 2, skal også rives neste år.