sno_lLitt snø i natt Kommunen var rask med å få ut brøytebiler i de mest trafikkerte gater søndag. Også på fortauene ble det satt inn materiell. Ikke store mengdene med snø, men lenge siden det er sett brøyteutstyr på veiene.
sno_st_hans
Litt slaps og snø i løpet av natta. her på St.Hanshaugen tidlig søndag.
sno_brooddwa
Fortauene ble ryddet med den lille saken her.

 

sno_storplog
Større bil med plog passerer Langveien 81.