asv_lAsfaltknuseverk Gammel asfalt som er høvlet fra veiene i distriktet er laget i tusener av tonn på Hagelin. I disse dager arbeides det med å knuse denne massen. En utenbys aktør med knuseverk er ankommet, og er vel beskjeftiget en god stund framover.
asv_maskin
Knuseverket som er i aksjon avgir markert mindre støy  enn ordinære steinknuseverk.

 

asv_1000_t
Massen blir brukt til underlag på veier og lignende der det er behov.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her