balla_lTikje tå blæsta En fin fotball er drevet i land under siste storm ute på holmene ute i Brunsvika. Kanskje Ak-karrain  "hé speinnan på sjyn"?

 

balla_s
Om det er en AK -baill "e´kje gått å vætta".