nils_lKnekt av stein Vannledningen ute til husene på Meldalsholmen er røket i sundet ved brygga. Været og sjøen har vel gjort vei i vellinga med røret. Til tider er det ekstrem strøm i dette sundet.

 

nils_s

 

En stein lå oppe på røret og strøm og havet hadde moset dette 40 mm og vridd det av. Her går alt vann letterste vei ut i sjøen.

 

nils_hus
Disse husene får vann fra anboring i veien ved pumpestasjonen i Havgapet i sjøledning.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her