viser_lKråke har tatt plassen? Vindviseren på Mastadhaugen ute i Myra/Brunsvika er borte vekk. Mulig er det vinden den siste tiden som har gjort det av med innretningen. Det er greit å ha en slik viser for å se retningen på vinden i lokalmiljøet. De som laget denne er velkomne til å lage en ny.

 

viser_kraak

 


Idag sto en kråke på plassen, og den viste at vinden var fra sørvestlig retning. En fugl stiller seg alltid rett mot vinden. Ingen ting er sikrere enn det.

 

wenc_jpg-
Slik så viseren ut mens den var intakt, godt synlig fra nær sagt alle kanter.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her