bud_liteAntatt forlist 1802-1810
Av Roger Naas

Redaktøren for Brunsvikanytt, Bjørn Ove Angvik, har trolig som eneste sportdykker fått komme inn å se på gjenstandene fra det ukjente vraket på BUD som ble oppdaget i 2003 . Siden betalte Hydro for utgravingen som var barrierebrytende. Det ble utelukkende brukt ROV. Hele gildet kostet nærmere 50 millioner, men skipet er ennå ikke identifisert tross søk i alle arkiver.Det kan være russisk, men tross kopekfunn ombord var det mye andre europeiske gjenstander på vrakstedet. Spennede saker det her.

bud_boa_ved_flasker
Bjørn O. Angvik(tv.) sammen med avdelingsingeniør Jørgen Fastner inne på Vitenskapsmuseets konserveringsavdeling der gjenstandene ligger i ferskvann. 500 gjenstander var brakt opp.(Foto: Wenche Horne)
bud_firkantfl_170_m
Et undervannsbilde fra vrakstedet på 170 m dyp. Her har aldri dykkere vært og saumfart saker og ting. Det var en spesiell følelse å få holde i den gamle 4-kantede flasken her, sier Boa.
bud_ved_1745
Det sto 1745 og "Soli deo gloria"(Ære til Gud alene)  på skibsklokken foran Jørgen Fastner (t.v) Her fikk også Angvik se det Kristiansund Dykkerklubb hadde sendt inn gjennom tidene. Når det gjeldet vraket fra Bud så er det funnet en hollandsk gullmynt fra 1802. Dermed antar marinarkeologene at forliset er skjedd mellom 1802 og 1810, men som sagt intet konkret er funnet i arkivene.(Foto:Wenche Horne)

 

bud__14_vark
Det ble funnet hele 14 vrak av både stål og tre i traseen for rørledningen fra Nyhavna på Aukra og ut til Ormen Gassfeltet. Her 4 av den. (Foto: Hydro/NTNU/Sperre)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her