ste_lTravelt i Vågen Det er travle tider nedi Vågen. All slags kjøretøyer durer fram og tilbake samtidig som folk skal til skoler, badeland og hjem ute i anleggsområdet. det har gått bra hittil.

 

ste__bil
Steinbilene kjører hvert minutt gjennon Hagelinveien.
ste_undergang
Det er et svært anleggsområde oppe i bebyggelsen dette. He undergangen ved nordre rundkjøring.

 

ste_ungdomm
Det er ikke så greit for gående som skal forholde seg til trafikken og gjerder, men stort sett er folk tålmodig og det trafikkale løser seg raskt.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her