tom_lRekesvingen Etter sigende skal den eneste igjenværende byggetomta i Rekesvingen i Karihola/Brunsvika være solgt. Tomta ligger sydvendt rett opp for Brunsvikveien 4 a.

 

tom_s
Det er tomta midt på bildet som skal være håndgitt. Grunnen til at den har stått siden 1977 er at det dreier seg om eiendom der det er to grunneiere. Adressen blir Rekevingen 7.

 

tom_i_skitterv
Når det gjelder andre tomter, er denne i svingen opp til Siktepunket ennå ikke avklart. Etter det vi forstår har det vært 3 runder i i kommunen om denne. Fylkesmannen har også vært inne i bildet. Det har vært litt av et byråkrati etter det vi har fått høre.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her