simba
Hannkatten Simba er kommet vekk fra området ved Lidl på Nordlandet. Simba er øremerket. Katten hører ikke hjemme i området, da den var på besøk. Har du sett han, vær snill og kontakt oss på tlf  71670223 (Willasen).