grav_lDet går unna

Det går så det suser ute på tilførselsveien for tunnelen. En voldsom maskinpark graver og kjører i ett.

grav_s_oversikt
Vi tar med et oversiktbilde fra der rundkjøringen kommer til slutt. (fra 31.mars 2008)

 

grav_dala
Oppe i Dalaveien legges avløp, vann og overvannsledninger.

 

grav_grus
GHrus og sand fra knuseverket er også lagret ved KFK banen.

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her