katt_lInnesperret over 1 døgn Katta til Skomsøy i Brunsvika forsvant plutselig for kort tid siden. Det pleier den aldri og gjøre, og den forsøkt oppsport. Ingen ting var å se. Etter vel et døgn hørte eieren svake hyl nede i fjæresonen, og den ble reddet ut av en krabbteine.
katt_teiner
Den hadde gått inn tuten, og oppe på lokket lå en tung not. Her satt den altså fast.

 

katt_sitt_p_gjerde
Kattahistorien endte godt, og her står den som om ingenting hadde skjedd.