sko_lVokser vilt Skogen i Karihola vokser som besatt. Trærne her er plantet i 1973 (sitkagrana) og dekker nå store områder i dalsøkkene. Furuskogen ble plantet i  1979-80.

 

sko_s
Dalsøkkene er uframkommelig forlenst av granskogen. Dette er kystlandskap og slik skog skulle aldri ha vært plantet her. Fordelene er at det tar av for vinden. Karidammen i forgrunnen.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her