bom_lKranaveien På morgenkvisten i dag tirsdag foregår det skilting av stengingen av Kranaveien i Vågen.

 

bom_1
Kl. 7:09 ble skilt satt opp her ved Autoservice på Wilhelm Dalls vei.
bom_2
Ved Håndverkerforeningen er trafikkantene også gjort oppmerksom på stengningen.
bom_3
Det ble merkbart større trafikk over hovedåren ut fra sentrum. Her ved Statoil.

 

bom_4
Man unngår 7-8000 biler gjennom anleggsområdet ved å lede trafikken over Wilh.Dalls vei. Det trenges sikkert. Omkjøring til Hagelin blir over Dalabrekka øst.

 

vei
Og slik ser det ut i ettermiddag. Du har kjørt din siste tur under brua i Kranaveien. Det er gjort klar en korridor for gående og syklende foreløbig.

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her