bunk_lHåpløs tilkomst foreløbig Dette var spennende greier. Det er oppdaget en bunker under en tidligere plen og mur mellom Stadt og Rørvik. Søndag ble det forsøkt å komme inn i anlegget, men gangene er fylt med stor stein og deler en murt igjen med teglstein. Hva dette kan være er usikkert, da det ikke ennå ikke er skaffet til veie dokumentasjon  over denne bunkeren. Spennende !
bunk_r_m
Ronny Mahle får en borhammer for å ta hull i en teglsteinsmur.

 

bunk_s_inne
Hele inngangen er fylt med masse. Det er litt arbeid dette her, men kanskje verd det ?