blu_l Oppe i en sidegate til Langveien ligger disse delene merket med navnet til krysseren "Blücher"som gikk til bunns ved Oscarsborg Festning 9.april 1940. Kanskje fregatteventyret til sjøforsvaret blir for dyrt. Skal gamle "Blücher" heves og settes i stand ?

 

blu_stor
Deler til "Blücher" i President Christies gate i Kristiansund. Nå skal det bli sjøforsvar !