hegg_lKreativt av gatenavnkomité Da kommer et nytt gatenavn her ute.- Bakken opp fra Dalabrekka forbi Trollsteinenga blir døpt Heggembakken, oppkalt etter Heggem-gården. Det er ingen boliger som får den adressen her, men komitéen som har bestemt navnet skal ha ros. Bra !

 

hegg_s
Det er denne bakken ut mot KFK banen det dreier seg om. Det var gårdbruker Heggems eiendom dette; han solgte også grunn til Gressbanen i 1945-46 .

 

hegg_svitt_bn
Her er Heggemgården i Brunsvika tidlig på 1950 årene. Hovedhuset står ennå.(t.h)