edda_lLitt av hvert forsvinner Vi tar med litt fra det som kastes om dagen. Mye av foreldres og besteforeldres bruksgjenstander finner veien på søppla. Rene antikviteter for noen yngre må dette være.
edda_radio
Edda Radiofabrikks "Favoritt" fra 1950 tallet. Virker sikkert. Med fiskeribølge og alt. Sikkert mono.
edda_lapp
Kr. 1265,- var utrolig mye penger den gangen, Skikkelig statskontrollmerker her ser vi.

 

edda_bloch
En regnemaskin levert av kontorrekvisitaforretningen Bloch Byrå er klar for siste reis.