bru_lAt nokun kunne bu Det ble et lunt og trivelig møte med NRK mannen Oddgeir Bruaset i Kirkelanset kirke i kveld. Han kåsert om sitt arbeid med programmene "Der ingen kunne tru at nokon kunne bu", og viste fram bilder og historier om folk han hadde møtt. Det er til å ta pusten fra folk å høre hvordan enkelte her i landet lever og ennå livnærer seg i fjord og skrenter i norges land.
bru_folk
Mange tilhørere i Misjonssalen i kirka i kveld fikk høre litt av noen historier.
bru_nils
Fra våre kanter ble Nils Storås på vestre uveisomme Sula omtalt. Han viser her fram sin nedbørsmåler som beregner når han må ned å ause båten. Til høyre en innretning som ikke er til noe, men som han kommer i prat med alle som drar forbi om. Hans kontaktannonse !

 

bru_oddg_sign
Oddgeir Bruaset signerte og solgte boka si. NRK sin satsing på disse programmene har vært en stor suksess. 1 million ser disse programmene når de går på luften, og flere er i vente fortalte kåsøren. Takk til de i kirka vår for et interessant opplegg i kveld.