roro_liteDen mobile ro-ro rampen Etter opplysninger vi har fått, er den store ro-ro rampen på Nordlandet slept hit for at den skal ligge nærmere Tafjord/Åkerneset når dette fjellet raser i fjorden. For det er snakk om når og ikke hvis, etter det som opplyses. Det er Kystverket som eier denne rampen, og som har ligget oppe i Vestfjorden en tid. Det er nå Kristiansund Havn som disponerer denne rampen.

 

roro_s
Rampen ligger på Nordlandskaia, og har tidligere vært brukt til landsetting av Nato-kjøretøyer under øvelser inne i norske fjorder. (Arkivfoto)