bac_lite_bnTomt til lagerbygg

Det er sprengt ut store masser fra tomten der Werringbrygga på Bacher-nesset på Gomalandet. Brygga, som som flere andre langs sjøkanten i Kristiansund, brandt ned rundt 2003.

 

bac_naer
Det kommer et lagerbygg her. Mulig blir det kai også, uten at vi med sikkerhet vet det.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her