fink_liteVar merket på Karmøy Vi fikk for en tid tilbake svar fra Stavanger Museum om fuglen som to småjenter fant i Kokkolaveien. Alf Tore Mjøs ved SM opplyser at det er en grønnfink hann som er merket 9. 11 2007 på Bygnes på Karmøy som er funnet.

 

fink_stor
Årlig merkes 250.000 fugl i Norge av amatørornitologer. På sikt vil en følge fuglene og se om det er forandringer med trekkruten o.s.v siet Alf Tore Mjøs ved Stavanger Museum til BN. Fuglen på bildet er den som ble funnet 29. mai  i Brunsvika.

 

Avstanden dit er 442 km.