lian_lite.jpgVerneverdig

Skøyta som lå inne ved kai i dag, "Ole O. Lian" står på Riksantivarens liste over verneverdige fartøy. Den har tjenestegjorst i RS senere NSSR i 35 år. Den har reddet 25 personer og assistert 680 fartøyer. Nå er den i privat eie som veteranfartøy.

lian_1.jpg
Båten er oppkalt etter Ole Olsen Lian, fagfreningsleder 1916-21. LO ga også penger til byggingen i 1940. 14 slike ble bygd på Lindstøl Skipsbyggeri i Risør.

lian_2.jpg
Egentlig var den bygget og drevet med seil, men motor ble satt inn etter hvert. Fin båt ved kai her.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her