bolt_lite.jpgRask reaksjon i går

Fra partsrederiet Kystekspessen ANS i Tronheim har BN fått takke-mail for at vi ga beskjed om at boltene hadde løsnet på landgangen. I går kveld var det kommet ny låsemutter på venstre feste, men hva med andre siden? Der er også mutteren skrudd seg ut  noen omdreinnger.

bolt_stor.jpg
Mutteren på høyre side er også begynt "å gå". Vi ser til høyre i bildet at den har skrudd seg ut slik at plastikklåsingen ikke tar mer. Ikke bra..det er folk og barn som ferdes over her. Slik var det i alle fall i går kveld. Slapt.