ror_lite.jpgLekkasje i Dalaveien

Det arbeides med å sette på en vannmåler på ledningen som går opp Dalabrekka vest. SG Entrepenør A/S holdt på med dette onsdag formiddag. I går mistet også Badeland og området vannet etter en lekkasje nedenfor Atlanten Camping ,noe som er rettet på nå.

ror_stor.jpg
Vannmåleren er påkoblet, og blir satt opp mot vannverkets overvåkingssystem.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her