oder_l.jpgSterkoder Melkvika

Det store østbygget på tidligere Sterkoder får ny farge. Tidligere var det lys-gult, nå blir det altså blått. Bygget var satt opp sent på 60 eller tidlig på 1970 tallet.

oder_stor.jpg
Stekoder het tidliger Bjørnehaugen Verft. Nå er det andre ting enn skipsbygging her.