mel_lite.jpgMidler fra Kulturminnefondet

Norsk kulturminnefond på Røros har bevilger midler til vedlikehold av den gamle klippfiskbrygga på Meldalsholmen i Brunsvika. Fiskeværet og bygningene eies av Nils Harald Bjørshol og Anne Margrete Haga.

mel_s.jpg
Etter det vi forstår må også vestveggen skiftes grunnet feilkonstruksjon gjort på 1960 tallet. Brygga her antas å være fra midten av 1800 tallet, og fiskeværet drev med tørking av klippfisk til midt på 1950 tallet.

mel_inne.jpg
Mange har hatt arbeide her fra bygdene og byen. Faktisk var Brunsvik og Meldalsholmen det 3 dje største fiskevær i antall ilandtatt skrei på Nordmøre på 1800 tallet. Det er derfor viktig kulturhistorie her ute ytterst i Brunsvika. Førstemann ut her var Daniel Kyndvig i 1666 som drev med å ta av torv på bergene for å klargjøre til tørking av fisk. Brunsvika het faktisk Kyndvigen i gamle dager.