kdk_lite.jpgLigger i Oslo

Dykkerbåten "Kristvik" som KDK kjøpte i1983, er gjenfunnet totalt ombygd i Oslo. Den ble solg ut av klubben til en kar i Ulvik i Hardanger i 1992, samme året som nåværende "Sanantha" ble anskaffet.

kdk_oslo.jpg
Slik ser båten ut i dag. Navnet er beholdt ser vi.(Foto: Ingebrigt Arnøy)

kdk_s.jpg
Båten var en altmuligbåt som tilhørte Kristvik fabrikker på Averøya. Bildet her er fra 1988 vbed kai i Brunsvika.