rem_l.jpgRøyklukt

Kl 14.29 kom det brannbiler til Rema i sentrum etter at betjeningen hadde kjent røyklukt en tid. Hva som kom ut av undersøkelsen er uvisst, men bygget og butikken er åpen ser vi .

rem_1.jpg
Her kommer en røykdykker løpende . Det skal etter det som sies være mangel på kompetente røykdykkerlag på enklete av vaktene. Det er meget alvorlig.

rem2.jpg
Her holder brannvesenet å bistå betjeningen i å lete etter mulig røyk-kilde.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her