edm_lite.jpgFra 10 m og nedover
Av Roger Naas

Det er funnet deler av skip og kull en plass på Nordmøre. Frank Karlsen og Bjørn Ove Angvik har ved flere anledninger vært ute ved en plass etter å ha fått tips om saken fra en lokal kjentmann. Det gjenstår flere undersøkelser for å finne ut hva som befinner seg i dypet.

edm_1.jpg 


Frank Karlsen ser på en kullbit som fantes nedover i mengder mot dypere hav.

edm_2b.jpg 


Det lå mye kull trolig beregnet for dampmaskin på stedet.

edm_jern.jpg
Oppe på grunna lå noen jernkonstruksjoner, og det hellet bratt utover mot dypere vann.

edm_siste.jpg
Ved lesning av gamle aviser kommer litt av hvert fram i dagen om ukjente forlis.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her