xx_l.jpgVed Måseveien 20

Dette var på tide. En fysisk sperre slik at bilene ikke snitter muren på Høvik.

xx_s.jpg
Det blir mye bedre å oppdage andre trafikkanter med denne løsningen. Bra !

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her