jema_lite.jpg"Sanda Sug"

Norsk Metallretur A/S avdeling Kristiansund sier til BN i dag at de vil vurdere å skjære opp vraket av "Sanda Sug"på Atlanterhavsveien. Forutsetningen er at de vederlagsfritt får vraket, og at det økonomiske og miljømessige ved en slik operasjon blir analysert. Daglig leder Dag Nordli mener også at det er en stor fordel for Atlanterhavsveien hvis dette hadde blitt mulig. Det har etter det BN erfarer kommet interesser på banen; endog den tidligere eier (!) når stålprisen har vært god en stund. Denne er imidlertid falt dramatisk den siste tiden.

jema_stor.jpg
Daglig leder Dag Nordli i Norsk Metallretur A/S  avd. Kristiansund sier de vil vurdere å fjerne vraket hvis det blir gitt vederlagsfritt, men at de må analysere kostnadene.  I så fall dette er i emning, mener BN det er en stor fjær i hatten for firmaet som vil ta bort det skjemmende vraket fra Atlanterhavsveien. Det har ligget på skjæret siden lille julaften 1989.

jema_jernhugg.jpg
Norsk Metallretur A/S er en tung aktør innen retur av metaller på landsbasis. Her fra kristiansundavdelingen på Løkkemyra i Kristiansund.

jema_sanda.jpg
Eide kommune opplyser til BN at det har vært en lang saksgang vedrørende denne saken. Enkelte vil beholde vraket for turistene, mens grunneier sier i dag at det skal bort. Grunneier sier også at det  er ikke en nasjonal turisvei som Atlanterhavsveien verdig å ha dette ligge å ruste på eiendommen her. Grunneieren ber også Eide kommune ta kontakt med eieren som er kommet på banen i og med at stålprisen har vært høy. -Det var da bra at en eier er kommet fram.- Han roser også Norsk Metallretur i Kristiansund som vil vurdere å fjerne elendigheten da BN la fram dette.  I kjølvannet av "Murmansk" er dette kanskje nå endelig mulig.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her