bris_l.jpgMen ingen storm

Det økte litt på med vinden i dag, men foreløbig har det ikke vært noen storm som de meldte. Det spørs om det blir verre utover onsdagskvelden.

bris__1_bruk.jpg
Sørgående "Polarlys" runder Klubba og Stavnes fyr nå ved 16:30 tiden onsdag.

bris_3.jpg

Og her kommer den inn Sørsundet med god styringsfart.

bris_4.jpg
Einar Stapnes i "Havna" som han kjøpte for en tid siden av Havnevesenet fikk vasket mås-skiten av båten i dag da det frisket på. Dette var opprinnelig en redningsskøyte bygd på Sterkoder rundt 1970.