roe_l.jpgVed Øksenvågen

De styrer fælt med avløpsrørene for pumpevann fra tunnelen på Averøya om dagen. Nå er de tatt opp av traseen. Det graves og kjøres stein dit ennå; kanskje det er oppstått noe her også?

roe_1.jpg
Rørene som skal lede vann fra tunnelen var lagt her. Nå er de tatt opp.

roe_2.jpg
Om tunnelen lekker på Averøystuffen, kan vi trøste oss med at det ser ut til at de to rørene her  heldigvis er tette !

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her